Lipiec na rynku funduszy emerytalnych

OFE na plusiePoprawa koniunktury na warszawskim parkiecie spowodowała, że lipiec okazał się drugim najlepszym miesiącem w tym roku dla OFE. Wszystkie fundusze emerytalne wypracowały dodatnie stopy zwrotu, a przeciętny wynik to +3,1 proc.

Już od kilku miesięcy najwyższą ocenę w horyzoncie rocznym utrzymują Nordea OFE oraz Allianz Polska OFE, odpowiednio -6,9 proc. i -6,5 proc.  Kolejny był MetLife OFE z wynikiem -6,6 proc. Swoją pozycję sukcesywnie poprawia Aegon OFE (-6,7 proc.).

W lipcu wartość środków zgromadzonych w funduszach emerytalnych powiększyła się o +4,1 mld zł, czyli +3,1 proc. do 139,0 mld zł. Wynik z zarządzania wpłynął na powiększenie stanu aktywów o około +4,1 mld zł. Wartość transferu środków z ZUS do OFE wyniosła +243,4 mln zł. Natomiast wartość transferu środków z OFE do ZUS w ramach tzw. „suwaka” wyniosła -288,1 mln zł, od początku roku -2,012 mln zł.

Liczba uczestników OFE wyniosła na koniec czerwca 16,48 mln osób. Wraz z końcem lipca zakończyło się, trwające cztery miesiące, okienko transferowe, w ramach którego można było podjąć decyzję o przekazaniu części składki na ubezpieczenie społeczne do OFE lub o przekazaniu całości do ZUS. Ze wstępnych informacji wynika, że wzięło w nim udział blisko 121 tys. osób. Na przekazanie części składki do OFE zdecydowało się około 90 proc. z nich.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Maj na rynku funduszy emerytalnych

fundusze emerytalne w majuMaj był kolejnym trudnym miesiącem dla działających na polskim rynku funduszy emerytalnych. Przecena na warszawskim parkiecie przesądziła o słabszych rezultatach i spadku aktywów.

Główny indeks WIG stracił na wartości aż -3,8 proc. Jeszcze mocniejszą obniżkę odnotował indeks grupujący największe giełdowe spółki WIG20, aż o -4,7 proc.

Średnia stopa zwrotu OFE w maju wyniosła -1,8 proc. najsłabszy był OFE PZU „Złota Jesień”, który stracił -2,1 proc. Najmniejszą stratę poniósł Allianz Polska OFE -1,1 proc.

W majowym rankingu OFE Analiz Online pozycję lidera utrzymała Nordea OFE, mimo pogorszenia noty 36-miesięcznej do 4a. Obecnie żaden z funduszy nie może pochwalić się najwyższą ocenę w obu horyzontach jednocześnie. Oprócz Nordea OFE najwyższą ocenę w 12-miesięcznym horyzoncie ma też Allianz Polska OFE.

Od wielu miesięcy niezmiennie najsłabiej w rankingu prezentują się dwa fundusze – Generali OFE oraz Pekao OFE, które w obu zestawieniach utrzymują najniższe noty 1a. Pierwszy z nich zajmuje ostatnie miejsca w zestawieniach stóp zwrotu także w dłuższych horyzontach. Ostatnie cztery lata jako jedyne OFE kończy z jednocyfrową stopą zwrotu (+9,2 proc.), jest to wynik o ponad -6 pkt proc. niższy od średniej.

Wartość środków zgromadzonych w funduszach emerytalnych zmniejszyła się w maju o -2,6 mld zł, czyli -1,9 proc. do 138,69 mld zł. Główną tego przyczyną był ujemny wynik zarządzania będący pochodną słabej koniunktury na warszawskim parkiecie.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

OFE nadal pozbywają się polskich akcji

OFE sprzedają polskie akcjeW lutym trend zakupów akcji przez fundusze emerytalne odwrócił się, w marcu wyprzedaż akcji przyspieszyła i wyniosła według szacunków analityków Trigona 1,1 mld zł. W marcu fundusze zdołały jednak wypracować zysk.

Podaż netto sektora Otwartych Funduszy Emerytalnych na rynku akcyjnym sięgnęła w lutym 237 mln zł. W marcu wyprzedaż była jeszcze większa, przekroczyła 1 mld zł. Negatywne nastawienie dotyczyło zarówno akcji polskich (-437 mln zł), jak i zagranicznych (-607 mln zł). Udział inwestycji zagranicznych w portfelach OFE wyniósł 11,4 proc., czyli o 0,6 p.p mniej niż w lutym.

Niemal wszystkie OFE (poza Bankowym) sprzedały w marcu polskie akcje, zaś największa podaż już drugi miesiąc z rzędu wystąpiła w NN OFE (-148 mln zł). Liczba funduszy z pozytywnym nastawieniem do akcji zagranicznych była wyższa, ale ich popyt był umiarkowany i wyniósł łącznie  120 mln zł. Na obraz rynku wpłynęła duża podaż z trzech funduszy (NN, Aviva i MetLife), w granicach 220-250 mln zł w każdym z nich – wynika z wyliczeń analityków Trigona.

Do realizacji zysków fundusze wykorzystały wzrosty na giełdach, utrzymując relatywne zaangażowanie w akcje na stabilnym poziomie. Marzec był udanym miesiącem dla GPW. WIG zyskał 7,9 proc., a WIG20 aż 9,5 proc. Aktywa OFE zwiększyły się w marcu o 5,7 proc. Najlepszy wynik z zarządzania należał do OFE PZU (+6,3 proc.), a najgorszy był Aegon (+4,4 proc.). Od początku roku najlepiej wypada Nordea OFE (+3,3 proc.), a najsłabiej Generali (+1,6 proc.).

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

OFE nie zarabiają na akcjach

ciężkie czasy dla OFEOd lutego 2014 roku OFE funkcjonują jako agresywne fundusze akcyjne. Wcześniej prowadzona przez nie polityka była zrównoważona. Połowę ich portfeli stanowiły obligacje skarbowe. Efekty tych zmian są widoczne: wahania wyników są mocniejsze, brakuje odporności na giełdową bessę.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy, licząc do końca marca 2016 roku, średnia stopa zwrotu OFE była ujemna, strata wyniosła 6,6 proc. Najlepszy był Axa, którego jednostka rozrachunkowa potaniała w tym czasie o 5,2 proc., drugi był Allianz z wynikiem -5,5 proc., trzeci MetLife, który stracił 5,6 proc. Na drugim biegunie są Generali (-10 proc.) oraz Pekao (-7,8 proc.).

Zeszłoroczne spadki na giełdzie odbijają się na wynikach długoterminowych. W czasie ostatnich pięciu lat średnia stopa zwrotu OFE to 15,5 proc., czyli niecałe 3 proc. rocznie. W okresie dziesięciu lat średni wynik funduszy wynosi 49,5 proc., czyli ok. 4 proc. w skali roku.

W okresie dziesięciu lat najlepiej pieniądze klientów pomnażał MetLife, wypracował blisko 57 proc. Najsłabszy był Pocztylion z wynikiem 44,5 proc.

W długim 15-letnim okresie sytuacja prezentuje się znacznie korzystniej. Średni wynik funduszy emerytalnych to prawie 187 proc. (ok. 7 proc. rocznie). Najlepszy jest w tym okresie PKO BP Bankowy, który zyskał niemal 210 proc.. Stopa zwrotu OFE Pocztylion to 162,4 proc.

Zarządzający chętnie inwestują na rynkach zagranicznych, w ostatnim czasie trend ten jednak wyhamował. W 2015 roku OFE pozbywały się akcji notowanych na warszawskiej giełdzie i inwestowały na świecie, gdzie ulokowały ok. 4 mld zł. W ciągu ostatniego roku najlepszymi OFE były te posiadające stosunkowo wysokie zaangażowanie na zagranicznych rynkach.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

OFE szukają sposobów na przeczekanie zawirowań na rynkach

zawirowania na rynkachOtwarte fundusze emerytalne w lutym pozbyły się nieco więcej akcji z GPWE, niż nabyły – różnica ta mogła wynieść 100-150 mln zł – wynika z szacunków Rzeczpospolitej. Zmniejszyły też zaangażowanie w akcje notowane na zagranicznych rynkach. Ich wartość w portfelach spadła poniżej 10 mld zł. Wyhamowała również aktywność OFE na rynku długu korporacyjnego. Od ponad roku wartość posiadanych przez nie obligacji przedsiębiorstw utrzymywała się na stałym poziomie ok. 8 – 8,5 mld zł. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy spadła do nieco ponad 7 mld zł.

Brak zwiększania zaangażowania OFE w akcje notowane na zagranicznych rynkach wynika z jednej strony ze spadku wyceny tych aktywów w ostatnim czasie, z drugiej zaś wydaje się, że ich udział w portfelach osiągnął już poziom optymalny.

Od kilku miesięcy fundusze zwiększają zasoby gotówki. W minionym miesiącu w depozytach miały już niemal 10 mld zł. Jest to efekt dużej zmienności na rynkach akcji, OFE nie mają pola manewru, by krótkoterminowo przenieść się z inwestycjami w bezpieczniejsze instrumenty, jedynym zabezpieczeniem jest gotówka w banku.

Zdaniem Marka Sakowskiego, wiceprezesa Pekao Pioneer PTE wyhamowanie dynamiki przyrostu długu korporacyjnego w portfelach otwartych funduszy emerytalnych może mieć związek z tym, że inwestorzy czekają i przyglądają się temu, jak będzie wyglądał rynek w najbliższym czasie. Na marze może mieć wpływ obowiązujący od lutego podatek bankowy, który może obniżyć dostęp do pieniądza. To prawdopodobnie spowoduje, że rentowność obligacji firm wzrośnie, ale na razie rynek przyjął pozycję oczekującą.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Luty był przełomowy dla funduszy emerytalnych

czy OFE wyjdą na swojeW lutym otwarte fundusze emerytalne zarobiły przeciętnie ponad 2 proc. Od początku roku są nadal na sporym, prawie 3-procentowym minusie. Na koniec ubiegłego miesiąca wartość oszczędności zgromadzonych w OFE wzrosły do poziomu 135,8 mld zł. Najlepsze były: Pocztylion z wynikiem 3 proc. i Aegon, który zanotował wzrost na poziomie 2,5 proc. Najsłabszy okazał się Metlife (1,1 proc.) i Nationale Nederlanden (1,6 proc.). Wyniki OFE są nieco gorsze od wzrostów giełdowych. WIG zyskał w lutym 2,5 proc., podobnie też WIG20. Średnie spółki skupione w mWIG40 urosły o 2,9 proc., a małe z sWIG80 o 2,3 proc.

Według ekspertów mimo zawirowań na światowych rynkach, luty był dla krajowych inwestorów jednym z lepszych miesięcy od dłuższego czasu. Jednak OFE długo jeszcze będą odrabiać zeszłoroczne straty. Od dwóch lat w portfelach funduszy emerytalnych nie ma obligacji skarbowych, mają one tez zakaz inwestycji w dłużne papiery skarbowe, które podczas bessy stanowią remedium na spadki. Zeszłoroczne spadki spadki mocno pomniejszyły oszczędności ulokowane w OFE. Fundusze próbowały wyjść na zagraniczne rynki, by trochę stabilizować swoje portfele (plasowały tam prawie jedną dziesiątą swoich aktywów).

Po zwyżkach w lutym OFE wciąż są na minusie (-6 proc.) wobec zmian wprowadzonych w lutym 2014 roku. Miniony miesiąc był całkiem udany dla inwestorów GPW. Ryszard Rusak, dyrektor inwestycyjny ds. akcji Union Investment TFI mówi, że w porównaniu z rokiem 2015 zaszła zasadnicza zmiana w ocenie perspektyw. W Polsce nie pojawiły się żadne nowe ryzyka natury politycznej, a część zagrożeń do tej porty ciążących na GPW traci na znaczeniu lub wygasa. Ekspert dodaje, że pozostałe czynniki ryzyka wydają się być już uwzględnione w cenach akcji. Na korzyść polskich akcji przemawia też relatywnie dobra sytuacja makroekonomiczna Polski, silne fundamenty spółek, przyzwoite wyniki finansowe za IV kwartał 2015 roku i relatywnie atrakcyjne wyceny.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

IKZE zalety i wady

Jednym ze sposobów oszczędzania na emeryturę jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. IKZE pojawiło się w styczniu 2012 roku, jako trzeci instrument (wcześniej powstało IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne oraz PPE, czyli Pracownicze Programy Emerytalne) umożliwiający odkładanie na przyszłą emeryturę.

Maciej Sobczak, dyrektor Regionalny dla OBV Allfinanz zwraca uwagę na trzy główne korzyści, jakie odnieść można zakładając IKZE. Pierwszą z nich jest ulga w podatkach, pieniądze wpłacane są na konto, a już w najbliższym rozliczeniu podatkowym można sobie tę kwotę odliczyć od dochodu. Wpłaty odpisywane są od podstawy naliczania podatku PIT, dzięki czemu można liczyć na zwrot 18 lub 23 proc. kwoty dokonanych wpłat. To pozwala uzyskać ulgę podatkową nawet do 1500 zł. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest to, że wypracowane zyski zwolnione są z podatku od dochodów kapitałowych, który wynosi 19 proc. Trzecia korzyść to dostatnie życie na emeryturze.

Oszczędzający sam decyduje o tym, ile będzie wpłacać na IKZE. Po wpłaceniu początkowego kapitału, następne kwoty może przekazywać w dowolnym momencie. Oszczędności zgromadzone w ramach IKZE podlegają dziedziczeniu.

IKZE nie jest pozbawione wad. Główną jest to, że jest ono objęte rocznymi limitem wpłat. Niezależnie od wysokości osiąganych dochodów, jest to 1,2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej prognozowanego na dany rok. W 2016 roku w marach IKZE można zgromadzić maksymalnie 4 866 zł (ponad 115 zł niż rok wcześniej). Oszczędzający może wypłacić środki w dowolnej chwili, zwrot dokonany po upływie 12 miesięcy od podpisania umowy obarczony jest koniecznością opłacenia kosztów podatku PIT.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Jak lokować pieniądze z myślą o emeryturze

odkładanie choćby niewielkich kwotOszczędzanie na emeryturę to konieczność. Osoby, które nigdy wcześniej nie odkładały dodatkowych środków z myślą o emeryturze powinny przede wszystkim wyrobić sobie nawyk wydawania co miesiąc mniejszej kwoty niż suma ich zarobków. Nie ma alternatywy dla odkładania choćby niewielkich kwot, które w miarę rozwoju zawodowego, mogą być systematycznie zwiększane.

Najłatwiej jest oszczędzać na emeryturę w banku, ale nie należy liczyć tam na wysoką stopę zwrotu. Rozwiązanie to jest odpowiednie dla osób o dużej niechęci do ryzyko z znikomej wiedzy ekonomicznej. W najbliższym czasie trudno oczekiwać podwyższenia stóp procentowych w Polsce. Ciężko jest znaleźć relatywnie bezpieczny instrument finansowy, który zapewni wysoki zysk nominalny. Obecnie lokaty czy obligacje skarbowe chronią powierzone środki przed inflacją, która jest niewielka.

Dobrowolny fundusz emerytalny w PTE jest najtańszym i najprostszym produktem wykorzystującym mechanizmy rynku kapitałowego. Zarządzane są przez fachowców. Oszczędzający nie muszą, tak jak to jest w przypadku funduszy inwestycyjnych, zastanawiać się, czy jest to dobry moment na zakup jednostek funduszu akcji, obligacji, a może pieniężnego. Wystarczy jedynie systematyczne przelewanie środków.

Inną możliwość dają produkty ubezpieczeniowe, które oprócz komponentu ochronnego umożliwiają inwestowanie w ramach trzeciego filaru. Ich podstawowa zaleta to możliwość posiadania jednego produktu, w ramach którego część środków przeznaczana jest na inwestycję, zaś część na ochronę oszczędzającego i jego bliskich.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Oszczędzanie na emeryturę to konieczność

System emerytalny nie gwarantujeSystem emerytalny nie gwarantuje odpowiedniego poziomu świadczeń, które mogłyby zapewnić spokojną egzystencję po zakończeniu aktywności zawodowej. O własne bezpieczeństwo finansowe trzeba zatroszczyć się osobiście. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest wybór odpowiedniego sposobu oszczędzania lub produktu inwestycyjnego, który będzie jednocześnie zyskowny i bezpieczny oraz doprowadzi do realizacji określonych wcześniej celów.

Wielu specjalistów uważa, że rozwiązaniem problemu miał okazać się trzeci filar systemu emerytalnego, czyli uregulowany ustawowo sposób oszczędzania, obejmujący wszystkie formy dobrowolnego i samodzielnego odkładania pieniędzy na emeryturę. Jak jednak wskazują statystyki, funkcjonowanie i znaczenie tego rozwiązania okazało się jedynie marginalne. Zainteresowanie trzecim filarem, jak i wiedza o nim są relatywnie niskie. Funkcjonowanie IKE i IKZE wciąż jest niezrozumiałe i skomplikowane dla większości osób. Wypromowanie tych usług wymaga szeroko zakrojonej kampanii społecznej wraz z wprowadzeniem towarzyszących im ulg podatkowych.

Perspektywa niewystarczających środków finansowych w celu zapewnienia sobie odpowiedniego standardu życia na emeryturze nie może prowadzić do bezradności. Przychody jakie zostaną wypłacone w przyszłości ze źródła obowiązkowego, nawet w małym stopniu nie pokryją tych otrzymywanych w czasach aktywności zawodowej, jednak można odpowiednio wcześniej zadbać o własne bezpieczeństwo finansowe i zacząć gromadzić dodatkowy kapitał. Samodzielne gromadzenie oszczędności, regularne odkładanie nawet niewielkich sum we własnym zakresie zapewni bardziej stabilną finansowo emeryturę. Wybór odpowiedniego produktu inwestycyjnego lub sposobu oszczędzania dopasowanego do możliwości i potrzeb oszczędzającego, może przesądzić o dostatniej emeryturze.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Saldo zakupów OFE na giełdzie w końcu dodatnie

OFE na plusieSaldo zakupów funduszy emerytalnych na krajowej giełdzie w sierpniu było dodatnie. Według szacunków Domu Maklerskiego Trigon, nadwyżka wydatków na akcje nad wpływami z ich sprzedaży wyniosła w minionym miesiącu 250 mln zł. Wartość ta nie uwzględnia dochodów ze sprzedaży pakietów akcji TVN w wezwaniu – z tego tytuły do OFE trafiło prawie 2,2 mld zł.

Maciej Marcinowski, analityk Trigon DM, który jest autorem zestawienia twierdzi, że na pierwszy rzut oka wszystkie fundusze sprzedawały polskie akcje w sierpniu. Po skorygowaniu o TVN większość nadal była po stronie podażowej, ale saldo zakupów netto wahało się w przedziale -50 do +50 mln zł. Łącznie było ono dodatnie dzięki NN OFE, który przeznaczył na polskie akcje około 300 mln zł.

NN OFE, największy gracz na rynku informował w sierpniu o zwiększeniu zaangażowania w akcjonariacie Agory (z 9,93 do 13,36 proc.), Graala (z 9,69 do 10,09 proc.) oraz Indykpolu (z 6,32 do 12,8 porc.). We wrześniu pojawiły się komunikaty o zakupie walorów Robyga, Bogdanki i Atende.

OFE kontynuują zakupy akcji zagranicznych. Z szacunków Trigon wynika, że saldo zakupów i sprzedaży wyniosło 0,8 mld zł, a udział tej kategorii w aktywach zwiększył się o 11,3 proc., więc o 0,4 pkt proc. w porównaniu do stanu na konie lipca.

W sierpniu średnia ważona wartość jednostki funduszu emerytalnego spadła o 2,4 proc., a różnica między rezultatem najlepszego OFE (MetLife) a najgorszego (Pekao OFE) wyniosła 0,8 pkt proc.

Od początku roku najlepiej radzi sobie MetLife (+2,6 proc.), najsłabiej – Aegon (-1,5 proc.).

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS